T   A A A

2009年全国研究生暑期学校(教育技术学)招生通知

2009年 06 月 08日 16:27
访问次数:1521

各学院(系)研究生科,各研究生:

根据2009年教育部研究生教育创新计划安排,2009年全国研究生暑期学校(教育技术学)将于2009712728在华南师范大学举行。欢迎相关学科研究生报名参加。具体通知详见附件。

附件:2009年全国研究生暑期学校(教育技术学)招生简章

                                                                研究生培养处

                                                                200968