T   A A A

2009年全国研究生暑期学校(食品与生物技术)招生通知

2009年 06 月 12日 10:19
访问次数:1500

各学院(系)研究生科,各研究生:

根据2009年教育部研究生教育创新计划安排,2009年全国研究生暑期学校(食品与生物技术)将于200976721在江南大学举行。报名截止时间:620。欢迎相关学科研究生报名参加。相关信息请关注:http://nssgs.jiangnan.edu.cn.

                                                           研究生培养处

                                                           200968