T   A A A

2009年交通运输工程全国研究生暑期学校招生通知

2009年 06 月 08日 10:53
访问次数:1399

各学院(系)研究生科,各研究生:

根据2009年教育部研究生教育创新计划安排,2009年交通运输工程全国研究生暑期学校将于200972085在西南交通大学九里校区举行。欢迎相关学科研究生报名参加。具体通知详见网站:ctt.swjtu.edu.cn/summerschool.

                                                                                                                          研究生培养处

                                                                                                                          2009年6月8日