T   A A A

关于2010级毕业研究生医疗保险简介

2010年 08 月 25日 10:05
访问次数:13914

    一、基本医疗保险

    《浙江大学学生的医疗保障简介

            附件1.《证历本》封面信息填写要求          

            附件2.《大学生城居医保证历本校对签名表

           附件3.城镇居民基本医疗保险宣传资料(大学生分册)

 

二、平安综合医疗保险

    《2010级研究生平安综合保险简介