T   A A A

关于夏学期体育课《网球》上课时间调整的通知

2018年 05 月 24日 14:04
访问次数:2553

有关研究生:

        2017-2018学年夏学期紫金港校区体育课《网球》,班级编号9909304002,因任课教师安排变动,因天气炎热,上课时间由周五上午3-4节调整为上午1-2节,上课地点不变,仍为紫金港风雨操场网球场,请互相转告。

                                                                                 研究生培养处

                                                                               2018524