T   A A A

关于夏学期《中级拉丁语》课程停开的通知

2018年 05 月 08日 15:22
访问次数:2642

有关研究生:

      由于选课人数不足,紫金港校区周四下午6-9节的《中级拉丁语》(班级编号0509641001)夏季学期课程停开,请相互转告。

                                                                             研究生培养处

                   2018.5.8