T   A A A

关于夏学期华家池校区周四下午《研究生英语交流能力》课程停开的通知

2017年 04 月 27日 14:26
访问次数:10934

相关研究生:

     由于选课人数不足,华家池校区周四下午的《研究生英语交流能力》(班级编号0500007052)夏季学期课程停开,请相互转告。

                                                      研究生培养处

                    2017.4.27