T   A A A

关于夏学期公选课《数字习得与认知》课程停开的通知

2017年 04 月 26日 10:45
访问次数:10422

 相关研究生:

     由于选课人数不足,紫金港校区周二下午的《数字习得与认知》(班级编号0509657001)夏季学期课程停开,请相互转告。

                                              研究生培养处

            2017.4.26