T   A A A

关于夏学期班级编号0509656002《阿拉伯语言与文化》课程停开的通知

2017年 03 月 07日 09:30
访问次数:8251

 有关研究生:

  夏学期班级编号0509656002的《阿拉伯语言与文化》,因工作安排变动等原因,取消开课。请已选中该课的同学们相互转告,如有需求请及时在选课阶段选择其他课程以免耽误学习。

                                                             研究生培养处

                                                             2017年3月7日