T   A A A

关于夏学期《西方音乐艺术》课程新开课的通知

2018年 04 月 27日 13:24
访问次数:3011

有关研究生:

     2017-2018学年夏学期新开课程《西方音乐艺术》,课程编号9809306,上课时间为(每周)//星期二//11-13节,上课地点为玉泉校区教7-602,欢迎有兴趣的同学及时在网上选课相互转告。

                                      研究生培养处

                                                                                                                        2018427