T   A A A

关于领取研究生新生材料及月饼券的通知

2019年 08 月 26日 15:18
访问次数:8466

各学院(系):

请各学院(系)研究生科负责老师在92~3日到紫金港校区西区研究生综合教育楼8楼大厅领取研究生证、校徽、学术规范手册、月饼券等相关材料。

特此通知。

 

 

                                  研究生院

                               党委研究生工作部

                                2019年826