T   A A A

关于申请2012-2013年蒋震海外研究生奖学金的通知

2012年 10 月 17日 13:38
访问次数:6199
        蒋震工业慈善基金将资助十名学生去美国攻读博士或者硕士学位,我校可推荐名额为两名。现将有关事项通知如下:
        一、申请人条件:
         1、浙江大学全日制(非定向、非委培)学生
         2、申请人的学科领域应为:工科
         3、已获得国家留学基金资助人员不能申请此项目
        二、申请材料及申请表(见附件)
        三、申请程序
        有志申请的学生,请于10月22日之前将材料交研究生培养处(玉泉校区教11-212室;咨询电话:87951124),同时将上述材料的电子版打包后发邮件至:fg@zju.edu.cn(邮件名以自己的名字命名)。
研究生培养处
2012年10月17日
 
            2蒋震海外研究生奖学金申请表