T   A A A

关于2018-2019学年春学期紫金港校区周五下午《精益创业》上课地点变更的通知

2019年 03 月 06日 09:50
访问次数:1244

有关研究生:

  各位同学,2018-2019春学期班级编号为2009509001的《精益创业》,上课地点改至紫金港东六-204,上课时间不变,仍然为星期五6-8节。请同学们相互转告!


                                         研究生院培养处

                                         2019年3月6日