T   A A A

转发2009年全国博士生学术会议——现代摩擦学材料的通知

2009年 05 月 31日 13:57
访问次数:1351

各学院(系)研究生科,各研究生:

根据2009年教育部研究生教育创新计划安排,2009全国博士生学术会议(现代摩擦学材料)将于2009820在西安交通大学举行。会议由西安交通大学研究生院、西安交通大学材料科学与工程学院负责承办。欢迎广大研究生踊跃参与。具体通知详见附件

                                                                                   

                                                                                     研究生培养处

                                                                                     2009年5月31日