T   A A A

关于公布2008—2009学年夏季学期研究生英语补考名单的通知

2009年 04 月 22日 16:47
访问次数:3761
有关研究生:
    2008—2009学年夏季学期研究生英语补考经研究生本人申请、研究生培养处审核,最终名单及具体考试安排已确定,现予公布(详见附件)。请参加补考的研究生按照规定的时间参加考试,考试过程中严格遵守考场纪律。
                                                                                      研究生培养处
                                                                                        2009.04.22