T   A A A

关于班级编号0409533001的《艺术与历史》课程调整的通知

2017年 05 月 12日 11:05
访问次数:9035

 有关研究生:

 各位同学,夏学期班级编号为0409533001的《艺术与历史》,5月25日晚的课程暂停上课,调整至6月3日晚补上,上课地点不变在玉泉校区教7-406,时间仍为晚上11-13节。请已选中该课的同学相互转告。

                                                             研究生培养处

                                                             2017年5月12日