T   A A A

关于夏学期玉泉校区周四下午《自然辩证法》课程停开的通知

2017年 04 月 26日 10:40
访问次数:8853

 相关研究生:

    由于选课人数不足,玉泉校区周四下午的《自然辩证法概论》(班级编号0420002015)夏季学期课程停开,请相互转告。

                                                研究生培养处

              2017.4.26