T   A A A

研究生院关于公布浙江大学创优秀博士学位论文获资助者名单的通知

2009年 10 月 09日 16:48
访问次数:10916

 

      
       为支持我校博士生争创优秀博士学位论文,根据《浙江大学优秀博士学位论文资助办法(试行)》浙大发研[2005]174号文件,经本人申请专家推荐的基础上,经学校批准,有3名博士生及3名博士后自2009年10月起获得资助。现将获得资助者名单公布,希望各位获得资助者集中精力做好学位论文的科学研究工作,并及时将研究成果撰写成学术论文,在本学科高水平的学术刊物上发表,或组织申请发明专利、申报科研成果鉴定和成果报奖,为争创全国优秀博士学位论文创造条件。 
     

                                                          浙江大学研究生院

                                                                            2009年10月

        附:2009-10获得资助者名单、学科专业及导师姓名       
 
资助编号
获资助
者姓名
所在学院
学科专业
导师姓名
资助时间
资助性质
09012B
胡亮
机械工程学系
机械电子工程
傅新
2009.10
-2010.06
延期创优资助
09013C
钱骏
光电系
光学工程
何赛灵
2009.10
-2010.09
博士后资助
09014C
葛志强
信息学院
控制科学与工程
宋执环
2009.10
-2010.06
博士后资助
09015C
张辉
生工食品学院
食品科学
郑晓冬
冯凤琴
2009.10
-2010.06
博士后资助
09016AB
胡楚雄
机械工程学系
机械电子工程
王庆丰
姚斌
2009.10
-2010.09
学制内+
延期创优
09017A
李建营
动物科学学院
特种经济动物饲养
钟伯雄
2009.10
-2010.06
学制内资助