T   A A A

关于公布参加2017秋冬台湾大学、台湾交通大学交流学习研究生名单的通知

2017年 03 月 31日 10:27
访问次数:5026

有关研究生:

    经本人申请,导师、院系推荐,学校评审面试,现拟推荐下列研究生参加2017秋冬台湾大学、台湾交通大学交流学习,名单如下:


   

序号学号姓名学院(系)交流院校交流类别
111504007马一方人文学院台湾大学交换生
211504034段文华人文学院台湾交通大学交换生


                                                                 研究生院

港澳台办

2017年3月31日