T   A A A

关于给应届毕业研究生提供具体归属专业(二级学科)证明材料的说明(更新)

2017年 07 月 24日 10:14
访问次数:11021

各学院(系)研究生科:
     由于我校部分专业按一级学科招生、培养及授予学位,而部分用人单位目前仍需要将研究生具体归属专业明确至二级学科。为方便研究生就业,经讨论决定,给有需要的应届毕业研究生提供具体归属专业(二级学科)证明材料。请学院(系)在严格审核的基础上,按附件要求统一办理。


                                                                                                         研究生培养处
                                                                                                           2017.7.24

附件下载