T   A A A

2015年在职人员攻读硕士专业学位全国联考预报名考生补验身份证件信息温馨提示

2015年 09 月 30日 09:09
访问次数:9483

2015年在职人员攻读硕士专业学位全国联考预报名考生补验身份证件信息温馨提示

 

浙江大学确认点预报名考生务请本人于109日(上午900-1130;下午130-430)持规定的有效身份证件到玉泉校区第11教学大楼246室补验身份证件信息,否则到时下载不了准考证,不能参加考试。                                    

 

 

                                                                                        浙江大学研究生院

                                          2015930